Välkommen till
Svärdsö Södra Samfällighetsföreningar - SSSF

Svärdsö är en ö norr om Landsort inom Nynäshamns kommun med såväl landförbindelse som bussförbindelse. Inom den södra delen finns idag ett flertal väl fungerande samfälligheter och föreningar som byggts upp av eldsjälar. De enskilda vägarna och brygganläggningarna som vi idag tar för självklara har upprättats tack vare det arbete som har utförts och fortfarande utförs av områdets fastighetsägare.

För att bevara våra omgivande marker med grönområden och skog orörda har vi upprättat ett flertal gemensamhetsanläggningar (GA), vilket innebär att kommunen fortsatt är markägare men att vi numera
förvaltar dessa områden själva.

Inom vårt område Södra Svärdsö finns nu:

Vägarna: Stattnäs Vägsamfällighet GA:5, Svärdsö Södra Vägsamfällighet GA:6
Markområden: Södra Svärdsö naturområden samfällighetsförening GA:13
Brygganläggningar: Holmön, Måsviken, Södra Svärdsö båtklubb
Badstranden: Måsviken
Boulebanan: Korsningen Ringvägen/Måsviksvägen

Scroll to top